Башына чыгу

Война - сугыш


сугыш

сугышчы

сугыш коралы

калкан

укчы

җәя

ук

калчан

айбалта

сөңге

кылычлар

саплы колыч

байрак

мылтык

эчтык

таяк

Башына чыгу