Башына чыгу

Числа - саннар

1
бер
2
ике
3
өч
4
дүрт
5
биш
6
алты
7
җиде
8
сигез
9
тугыз
10
ун
11
ун бер/унбер
12
ун ике/унике
13
ун өч/унөч
14
ун дүрт/ундүрт
15
ун биш/унбиш
16
ун алты/уналты
17
ун җиде/унҗиде
18
ун сигез/унсигез
19
ун тугыз/унтугыз
20
егерме
21
егерме бер
22
егерме ике
30
утыз
31
утыз бер
40
кырык
42
кырык ике
50
илле
55
илле биш
60
алтмыш
70
җитмеш
80
сиксән
90
туксан
100
бер йөз
140
йөз кырык
200
ике йөз
205
ике йөз биш
300
өч йөз
355
өч йөз илле биш
400
дүрт йөз
500
биш йөз
600
алты йөз
700
җиде йөз
800
сигез йөз
900
тугыз йөз
1000
бер мең
1005
бер мең биш
1030
бер мең утыз
1600
бер мең алты йөз
2000
ике мең
3005
өч мең биш
4030
дүрт мең утыз
5600
биш мең алты йөз
10000
ун мең
31000
утыз бер мең
43000
кырык өч мең
55000
илле биш мең
150000
бер йөз илле мең
300005
өч йөз мең биш
403000
дүрт йөз өч мең
500600
биш йөз мең алты йөз

акчалык

акча

бер сум

1 тиен

биш мең сум

ун сум

ун тиен
Башына чыгу