Тикшерү. Татар телен белү дәрәҗәсе

тикшерү
 • Cаннар
 • Татар теле, сыйфат
 • Татар әдәбияты: XX йөз башы татар әдәбияты.
 • Әдәбият: К. Тинчуринның тормыш юлы һәм иҗаты
 • Татар теле
 • Фонетика буенча тест
 • Ф.Әмирхан тормыш юлы һәм иҗаты
 • Татар әдәбияты: XX йөз башы татар әдәбияты.
 • Татар әдәбияты: XX йөз башы татар әдәбияты.
 • Татар теленнән тестлар Морфология, синтаксис, фонетика
 • Татар теле грамматикасы
 • Морфология буенча тест
 • Информатика буенча тест
 • Фатих Кәриминең һәм Закир Һадинең торшыш юлы һәм иҗаты.
 • Лексикология буенча тест
 • Мирхәйдәр Фәйзинең тормыш юлы һәм иҗаты
 • Ф.Әмирхан тормыш юлы һәм иҗаты
 • Татар әдәбияты: XX йөз башы татар әдәбияты.
 • Татар әдәбияты
 • Гомуми тест
 • Гомуми тест
 • Гомуми тест
 • Гомуми тест
 • Татар теле Гомуми тест
 • Гомуми тест
 • Татар урта гомуми белем мәктәбенең 10 нчы сыйныфы өчен дәреслек
 • 11 класс әдәбияты
 • 10 класс әдәбияты
 • 10 класс әдәбияты
 • 10 класс әдәбияты
 • 5 класс Татар теле
 • 5 класс Татар теле
 • Татар теле 6 сыйныф
 • Татар теле 6 сыйныф
 • Татар теле
 • 11 класс өчен әдәбият
 • 6 нчы сыйныф татар теле дәреслеге
 • 6 нчы сыйныф татар теле дәреслеге
 • 10 класс әдәбияты
 • 7 класс. Татар теле
 • Әдәбият 8 класс
 • Әдәбият 8 класс
 • 7 сыйныф татар теле
 • Татар теле. Морфологиясе.
 • Татар морфологиясе һәм лексикологиясе буенча тест
 • ТЕЛ ГЫЙЛЕМЕ БУЕНЧА ТЕСТ
 • 11 сыйныфлар өчен татар теле буенча тест
 • Муса Җәлил һәм башкалар
 • 10 сыйныф әдәбиятыннан тест.
 • Татар әдәбияты
 • Татар теле ( 6 класс)
 • Татар теле. Гомуми
 • Татар теле. Гомуми
 • Татар теле. Гомуми
 • Татар теле. Гомуми
 • Татар теле. Гомуми
 • Тест әдәбият: Фатих Кәриминең һәм Закир һадинең торшыш юлы һәм иҗаты.
 • Татар теле. Морфология
 • Татар теле. Морфология
 • Һади Такташ иҗатына багышланган тест
 • Татар теле. Фонетика буенча тест
 • Әдәбият: Шәриф Камал, Дәрдемәнд (Закир Рәмиев), Сәгыйт Рәмиев тормыш юлы һәм иҗаты.
 • Татар теле
 • Татар морфологиясе
 • Татар морфологиясе
 • Татар теле. Морфология
 • Әдәбият: Хәсән Туфанның тормыш юлы һәм иҗаты.
 • Муса Җәлил һәм башкалар
 • 10 сыйныф әдәбиятыннан тест.
 • Татар әдәбияты
 • Татар теле, 10 класс.
 • Татар теле, 10 класс.
 • Әдәбият:10 класс. Татар әдәбияты
 • Татар әдәбияты
 • 9 класс әдәбияты
 • 9 класс әдәбияты
 • Татар әдәбияты
 • Византия цивилизациясе
 • АЛМАШЛЫК
 • Русская литература.
 • Татар әдәбияты. 10 нчы сыйныф
 • Әдәбият: Шәриф Камал, Дәрдемәнд (Закир Рәмиев), Сәгыйт Рәмиев тормыш юлы һәм иҗаты.
 • Татар теле
 • Татар морфологиясе