Тикшерү. Татар әдәбиятын белү дәрәҗәсе

тикшерү
 • Гаяз Исхакыйның иҗаты һәм тормыш юлы Шәрифҗанова Р. Р.
 • Муса Җәлил һәм башкалар
 • Татар әдәбияты: XX йөз башы татар әдәбияты.
 • Әдәбият: К. Тинчуринның тормыш юлы һәм иҗаты
 • Муса Җәлил һәм башкалар
 • Татар әдәбияты: XX йөз башы татар әдәбияты.
 • Мирхәйдәр Фәйзинең тормыш юлы һәм иҗаты
 • Ф.Әмирхан тормыш юлы һәм иҗаты
 • Татар әдәбияты: XX йөз башы татар әдәбияты.
 • Татар әдәбияты
 • 10 класс әдәбияты
 • 10 класс әдәбияты
 • 10 класс әдәбияты
 • 11 класс өчен әдәбият
 • әдәбият 8 класс
 • Муса Җәлил һәм башкалар
 • 10 сыйныф әдәбиятыннан тест.
 • Муса Җәлил һәм башкалар
 • Тест әдәбият: Фатих Кәриминең һәм Закир һадинең торшыш юлы һәм иҗаты.
 • Һади Такташ иҗатына багышланган тест
 • Әдәбият: Шәриф Камал, Дәрдемәнд (Закир Рәмиев), Сәгыйт Рәмиев тормыш юлы һәм иҗаты.
 • әдәбият: Хәсән Туфанның тормыш юлы һәм иҗаты.
 • 10 сыйныф әдәбиятыннан тест.
 • Татар әдәбияты
 • Муса Җәлил һәм башкалар
 • Муса Җәлил һәм башкалар